woj. dawid kpt.Absolwent studiów wojskowych kierunku Geodezja i Kartografia, Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej o specjalności: pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej. Studia ukończone z wyróżnieniem (2019).

Od 2019 roku zatrudniony w Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie w latach 2019-2021 odbył praktykę dowódczą na stanowisku dowódcy plutonu, a następnie został przeniesiony na Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji.