mniedzialek2Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, specjalność budownictwo ogólne (2014). Od 2014 r. uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, specjalność mechanika konstrukcji. Od 2015 zatrudniona na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego. Od 2016 opiekun koła naukowego ,,Budownictwo”. 

Sławomir OnopiukUkończył Technikum Geodezyjno-Budowlane w Białymstoku, a następnie studia w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji na kierunku budownictwo. Prowadzi badania naukowe w zakresie zagadnień komputerowego modelowania zachowania się konstrukcji budowlanych pod obciążeniem dynamicznym oraz sytuacji awaryjnych obiektów budowlanych.

Leszek OpyrchałAbsolwent astronomii na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz budownictwa w specjalności budownictwo wodne i sanitarne na Politechnice Krakowskiej. Ukończył studia podyplomowe - Bezpieczeństwo budowli wodnych na Politechnice Warszawskiej oraz Odporność procedur statystycznych w Instytucie Matematyki Polskiej Akademii Nauk.

kpt. A.OstrowskaKpt. mgr inż. Alicja Ostrowska - absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, kierunek: budownictwo, specjalność inżynieria wojskowa/budowa dróg i mostów (2019). Od 2023 r. zatrudniona jako pracownik naukowo – techniczny WAT na stanowisku starszego inżyniera. 

mowczarek1Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (2000). W 2008 r obronił rozprawę doktorską „Pole temperatury i bilanse ciepła konstrukcji mostowej w procesach absorpcji, magazynowania i odzysku energii promieniowania słonecznego”. Zatrudniony na stanowisku adiunkta od 2010 roku. 

Mieczysław PiechotaAbsolwent Wydziału inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT, specjalność drogi i mosty wojskowe (1998r). 2010 r. - ukończone studia podyplomowe w zakresie Zaawansowanych technik i metod pracy dydaktycznej, Wydział Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej. 2016 r. - obroniona praca doktorska z zakresu mostów składanych. Zatrudniony w WAT na stanowisku adiunkta od 2016 roku. Od października 2019r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej.

spogonowskaAbsolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, specjalność: budownictwo ogólne, specjalizacja: konstrukcje metalowe oraz budownictwo fortyfikacyjne (2015).  Zatrudniona na stanowisku asystenta naukowo - dydaktycznego od 2016 roku. Zainteresowania naukowe: konstrukcje metalowe, mechanika  konstrukcji, budownictwo  fortyfikacyjne, oddziaływanie wybuchowe na konstrukcje budowlane.

no_foto_wigAbsolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych - 1979 rok , inż. dowódca Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji , specjalność inżynieria wojskowa - 1985 rok , mgr inż. Zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy od 2003 roku. Zainteresowania naukowe: Pomiary wielkości fizycznych w procesach dynamicznych obciążeń konstrukcji budowlanych z zastosowaniem wielokanałowej rejestracji cyfrowej. Właściwości materiałów budowlanych pod obciążeniem wybuchowym.