abrzuzy

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa – konstrukcje budowlane i inżynierskie. Od 2013 roku jest pracownikiem Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji. Zainteresowania naukowe: mechanika konstrukcji, dynamika budowli, komputerowe wspomaganie projektowania.

Dr inż. Aneta Brzuzy jest autorem lub współautorem publikacji w materiałach naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych oraz referatów naukowych.  Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: budownictwo prefabrykowane, budownictwo podziemne, budownictwo komunalne i przemysłowe. Jest kierownikiem Pracowni Komputerowych Analiz Konstrukcji.