Karolina Gulańczyk

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, specjalność: budowa dróg i mostów oraz architektury i urbanistyki w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. W 2023 r. uzyskała tytuł doktora nauk inżynieryjno - technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa, geodezja i transport na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej.


Zainteresowania naukowe
: projektowanie i budowa dróg, projektowanie i budowa lotnisk, wzmacnianie nawierzchni drogowych i lotniskowych, projektowanie nawierzchni z polimerobetonu.