no_foto_wigAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. Dr nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, specjalność - mechanika konstrukcji. Praca doktorska pt. „Modelowanie nieliniowego zachowania tarcz żelbetowych obciążonych statycznie i dynamicznie”. Zatrudniony na stanowisku adiunkta. 

Zainteresowania naukowe: modelowanie żelbetowych elementów konstrukcyjnych obciążonych statycznie i dynamicznie z uwzględnieniem nieliniowości fizycznej i dynamicznych własności materiałów konstrukcyjnych, metody numeryczne analizy elementów konstrukcyjnych.

Dr Waldemar Cichorski jest współautorem kilkunastu prac naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych oraz w materiałach krajowych i zagranicznych konferencji naukowych i naukowo-technicznych. Brał udział jako wykonawca w kilku projektach badawczych i naukowych.