gjakubowskiAbsolwent (1996 r.) Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej kierunku budownictwo w specjalności budowa dróg i mostów. 2019 r. - doktor nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie inżynieria lądowa i transport. Zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w latach 1997-2004. W latach 2004-2010 pracował jako starszy specjalista a następnie jako główny specjalista w Departamencie ds. Budownictwa na Terenach Zamkniętych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

mjr_januszewski400Absolwent Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej, specjalność infrastruktura obronna (2003). Absolwent studiów podyplomowych: wycena nieruchomości na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (2006), zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami na Wydziale Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej (2007), Eksploatacja obiektów infrastruktury wojskowej (2017) na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej.

lkruszkaDr nauk technicznych w zakresie mechaniki, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN). Zainteresowania naukowe: dynamiczne badania doświadczalne materiałów i elementów konstrukcyjnych, w tym modeli belek i płyt z wykorzystaniem techniki pręta Hopkinsona w różnych konfiguracjach eksperymentalnych. W okresach grudzień 2016 r. - marzec 2017 r. i listopad - grudzień 2018 r. przebywał w Fraunhofer Ernest Mach Institute (Niemcy) prowadząc badania gruntów budowlanych w trójosiowym stanie naprężenia na unikalnym stanowisku badawczym - pręcie Hopkinsona o dużej średnicy z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanego segmentowego pręta uderzeniowego, pod niemonotonicznym obciążeniem uderzeniowym na potrzeby wzmacniania podłoża gruntowego za pomocą mikrowybuchów w ramach prowadzonej współpracy naukowej w tym zakresie z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.

Mirosław KwolekAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, kierunek budownictwo w specjalności drogi i mosty wojskowe. W obszarze działalności naukowej interesuje się materiałami i wyrobami budowlanymi oraz ich właściwościami, spoiwami stosowanymi w budownictwie, cementowymi kompozytami betonowymi i cementowo-polimerowymi kompozytami betonowymi, pomiarami elektrycznymi i elektronicznymi wielkości nieelektrycznych oraz pomiarami obrazowymi wielkości liniowych.

mmalekDr inż. Marcin Małek ukończył studia o specjalności inżynieria Materiałowa w Wydziale Nowych Technologii i Chemii w Wojskowej Akademii Technicznej w 2011 r. W marcu 2012 r. rozpoczął studia doktoranckie w Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, które ukończył w lutym 2017 r. uzyskując stopień doktora inżyniera w dyscyplinie naukowej Inżynieria Materiałowa.

emikulski

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, specjalność: inżynieria wojskowa. Studia ukończone w 2020 roku z wyróżnieniem. Od 2022 r. Doktorant Szkoły Doktorskiej WAT. W latach 2020 - 2022 zajmował stanowisko dowódcy plutonu w 3 Batalionie Szkolnym WAT. Obszar zainteresowań naukowych: konstrukcje metalowe w tym konstrukcje mostów składanych.

wmlodozeniecAbsolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu - 1983, Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej - 1985, 1994 - doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, specjalność budownictwo komunikacyjne , WAT Warszawa Zainteresowania naukowe: oddziaływanie obciążeń dynamicznych na konstrukcje, projektowanie dróg samochodowych.

joomplu: 1768Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, kierunek: budownictwo, specjalność: inżynieria wojskowa (2012). 2011-2012 - studia podyplomowe: „Wycena nieruchomości” na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. 2013 - praktyka specjalistyczna z zakresu budowy, utrzymania i eksploatacji nawierzchni kolejowej i podtorza w Zakładzie Linii Kolejowych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Ostrowie Wlkp.