grogojszAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, specjalność budowa dróg i mostów (2009). Zatrudniony na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji od 2009 roku. 2015r. dr nauk technicznych w zakresie budowy nawierzchni drogowych. Zainteresowania naukowe modelowanie nawierzchni wielowarstwowych, wpływ warunków klimatycznych na trwałość nawierzchni drogowych, modelowanie i badanie podłoża gruntowego, nowoczesne materiały i technologie w budownictwie drogowym.

trudnickiAbsolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, specjalność Drogi, Ulice i Lotniska - 1998. 2005 r. - dr nauk technicznych w zakresie budownictwa drogowego, Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury. Od 1998 zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Dróg i Lotnisk Politechniki Szczecińskiej a od roku 2005 na stanowisku adiunkta Politechniki Szczecińskiej. 2011 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

jsiwinski1Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, specjalność budownictwo ogólne (2009). od 2010r. – kierownik Pracowni Komputerowych Analiz Konstrukcji Instytutu Inżynierii Lądowej/Katedry Budownictwa. od 2011r. – opiekun Koła Naukowego Studentów „Budownictwo”. 2012r. – uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. 2014r. - dr nauk technicznych w zakresie mechaniki konstrukcji , Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji. Zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo - dydaktycznego od października 2009 roku do marca 2015r. Od marca 2015r. zatrudniony na stanowisku adiunkta.

Piotr SmarzewskiAbsolwent Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. W 2008 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budownictwo w zakresie Mechaniki konstrukcji betonowych na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej, a w roku 2021 doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria lądowa i transport na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej.

kpt Kamil SobczykAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, kierunek: budownictwo, specjalność: infrastruktura wojskowa  - w 2017 r. ukończył studia z wyróżnieniem. W 2023 r. zakończył kształcenie w Szkole Doktorskiej WAT i obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską dotyczącą eksperymentalnych badań dynamicznych gruntu. Zatrudniony jako pracownik badawczo - dydaktyczny na stanowisku asystenta.

msobiechAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, specjalność urządzenia i instalacje sanitarne (1984). 1993 r. - Dr nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej . Zatrudniony na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego WIG – WAT od 2012 roku.

Anna Starczyk-KołbykAbsolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. Doktor nauk technicznych w zakresie budownictwo w specjalności inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

astolarski11973 - Magister Inżynier Budownictwa Lądowego, Budownictwo Wojskowe, Wydział Inżynierii Wojskowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna 1983 - Doktor nauk technicznych, Budownictwo, Mechanika Konstrukcji Inżynierskich, Dynamika Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna 1990 - Doktor habilitowany nauk technicznych, Budownictwo, Mechanika Konstrukcji Inżynierskich, Dynamika Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna.