abak1Absolwentka Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na kierunku Inżynieria Środowiska (2013 r.). Od 2013 r. uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, ukończonych w 2017 roku nadaniem stopień doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska, w specjalności: inżynieria wodna. W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Politechnice Krakowskiej.

Zainteresowania naukowe: budowa, utrzymanie i eksploatacja budowli hydrotechnicznych śródlądowych oraz morskich, ocena niezawodności budowli hydrotechnicznych, proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Dr inż. Aleksandra Bąk jest autorem lub współautorem artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych oraz w materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Ponadto jest współautorem podręcznika poruszającego problematykę inżynierii wodnej, łączącego zagadnienia z zakresu hydrologii, hydrauliki, hydrotechniki oraz gospodarki wodnej.