aszczesniakAbsolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, specjalność: organizacja i zarządzanie w budownictwie, specjalizacja: projektowanie i technologia wykonywania konstrukcji żelbetowych (2007 r.). Dr nauk technicznych w zakresie mechaniki konstrukcji, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (2013 r.). Zatrudniona na stanowisku adiunkta naukowo – dydaktycznego od 2013 roku.

zszczesniakAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej (1974), specjalność budownictwo wojskowe. 1985 r. - Dr nauk technicznych w zakresie mechaniki konstrukcji schronowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. 2001 r. - dr hab. nauk technicznych w dziedzinie budownictwo, Wydział Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej WAT. Zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego WAT od 2003 roku.

pszklennikAbsolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie (2008). Ukończył studia doktoranckie w dyscyplinie Budownictwo na Politechnice Białostockiej (2013). Zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo–dydaktycznego od 2013 roku. Zainteresowania naukowe: metody numeryczne w analizie konstrukcji, dynamika budowli, mechanika budowli.

mszumskaAbsolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku budownictwo, w specjalności organizacja i zarządzanie  oraz Studiów Podyplomowych Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w zakresie: Urbanistyki i Planowania Przestrzennego i Gospodarki nieruchomościami.  Posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń. 

Jacek TrzmielAbsolwent Wydziału Transportu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu oraz studiów podyplomowych Informatyka na Politechnice Poznańskiej, Zarządzanie-Marketing-Logistyka w Spółkach Handlowych na Uniwersytecie Szczecińskim, Projektowanie i modernizacja dróg kolejowych w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

awolniewiczAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, specjalność drogi i mosty (1986). 2002 r. - Dr nauk technicznych w dziedzinie: Budownictwo, specjalność Mosty, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej. W Wojskowej Akademii Technicznej zatrudniony od 1986 r., od 2014 r. - na stanowisku starszego wykładowcy.

bwojewodzkiAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT z 1987 roku. Studiował na specjalności Budowa Lotnisk. Po studiach, w latach 1987-1992, pracował w 16 batalionie budowy lotnisk w Jarocinie na stanowiskach: kierownik laboratorium drogowo-lotniskowego, geodeta sekcji budownictwa, kierownik odcinka robót, kierownik budowy. Pracował na najważniejszych lotniskach Sił Powietrznych RP na których prowadził budowę, modernizację, remont i rozbudowę różnych typów nawierzchni lotniskowych i drogowych.

Jacek ZychowiczDr inż. nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie inżynierii lądowej i transportu w specjalności konstrukcje żelbetowe. Rozprawę doktorską obronił na Wojskowej Akademii Technicznej z wyróżnieniem. Absolwent WAT na kierunku Budownictwo ze specjalnością budownictwo ogólne a także Politechniki Warszawskiej, gdzie studiował Inżynierię Środowiska o specjalizacji budownictwo wodne. Interesuje się tematem konstrukcji żelbetowych i badaniami materiałów budowlanych. Wykładowca i autor kilku publikacji.