W dniu 19.02.2020 r. Dyrektor Instytutu Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji, ppłk dr hab. inż. Krzysztof Pokonieczny, uczestniczył w obchodach 100-lecia Polskiej Służby Hydrograficznej. W imieniu całej Społeczności Akademickiej, na ręce Szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej kmdr. Dariusz Kolatora, złożone zostały gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności dla wszystkich Polskich Hydrografów.

Mając na uwadze perspektywy efektywnej współpracy pomiędzy Grupą Kapitałową PGE, jako jednym z liderów w sektorze energetycznym w Polsce, który docenia i rozwija kapitał w postaci zaangażowania, wiedzy i umiejętności studentów oraz absolwentów a Wydziałem Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej (a i uczelnią jako całością), informuję, że Grupia Kapitałowa rozpoczęła przygotowania do tegorocznej, trzeciej już edycji autorskiego Programu Praktyk Letnich „PROjektuj Karierę”.

Jakub Wabiński, doktorant na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, został laureatem Junior Fulbright Research Award, przyznawanego przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. Stypendium potrwa 6 miesięcy i będzie realizowane w roku akademickim 2019/2020 na University of Oregon w USA. W ramach stażu Jakub Wabiński będzie prowadził badania dotyczące opracowywania map tematycznych dla osób niewidomych z wykorzystaniem druku 3D.

Z myślą o młodych entuzjastach GIS, w dniach 29-31.05.2019 w Krakowie, już po raz trzeciodbędą się Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne GIS Challenge.Jest to inicjatywa środowiska akademickiego skierowana do studentów kształcących się na kierunkach geoinformatycznych oraz innych, wykorzystujących systemy informacji geograficznej / przestrzennej na uczelniach wyższych różnych typów.

Back to top