Opłatę za studia (czesne) jak i pozostałe wpłaty Studenci dokonują na indywidualne konta studenckie dostępne w systemie USOS. Studenci I roku studiów niestacjonarnych należność za legitymację studencką wpłacają łącznie z opłatą czesnego za studia za I semestr. Studenci mogą składać wnioski o rozłożenie płatności na raty do dnia 15.03.2024r Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.