Jakub Wabiński, doktorant na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, został laureatem Junior Fulbright Research Award, przyznawanego przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. Stypendium potrwa 6 miesięcy i będzie realizowane w roku akademickim 2019/2020 na University of Oregon w USA. W ramach stażu Jakub Wabiński będzie prowadził badania dotyczące opracowywania map tematycznych dla osób niewidomych z wykorzystaniem druku 3D.

Stypendia Fulbrighta to prestiżowy program wymiany akademickiej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami. Polskie środowisko akademickie korzysta z programu od 1959 r. Dotychczas ze stypendiów Programu Fulbrighta skorzystało ponad 2000 polskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych, ponad 2000 Amerykańskich naukowców przyjechało do Polski. W tym roku przyznano 62 stypendia w ramach trzech głównych programów: Fulbright Senior Award (24 stypendia), Fulbright Junior Research Award (22) i Fulbright Graduate Student Award (16).

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla studentów studiów doktoranckich z polskich instytucji naukowych na realizację projektu badawczego w USA. Celem stypendium, trwającego od 6 do 9 miesięcy, jest zebranie materiałów do rozprawy doktorskiej. W czasie pobytu stypendysta realizuje własny projekt badawczy w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej. Stypendium jest finansowane przez amerykański Departament Stanu oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Listę laureatów na stypendia Fulbrighta w roku akademickim 2019/2020 można znaleźć TUTAJ.

 

Back to top