• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09

Mając na uwadze perspektywy efektywnej współpracy pomiędzy Grupą Kapitałową PGE, jako jednym z liderów w sektorze energetycznym w Polsce, który docenia i rozwija kapitał w postaci zaangażowania, wiedzy i umiejętności studentów oraz absolwentów a Wydziałem Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej (a i uczelnią jako całością), informuję, że Grupia Kapitałowa rozpoczęła przygotowania do tegorocznej, trzeciej już edycji autorskiego Programu Praktyk Letnich „PROjektuj Karierę”.

Tym, co wyróżnia Program na rynku jest to, że praktykanci dołączają do Spółki w Grupie Kapitałowej nie tylko po to, by obserwować biznes i przez to zdobywać wiedzę, ale dostają do realizacji konkretny i mierzalny projekt, który posiada określony cel biznesowy. Dzięki temu praktykanci mogą jednocześnie zdobyć doświadczenia w dużym przedsiębiorstwie, wykorzystać zdobytą na Uczelni wiedzę, ale także wezmą odpowiedzialność za wykonywane przez siebie działania.

Projekty realizowane są w różnorodnych komórkach organizacyjnych poszczególnych Spółek, zarówno związanych z naszą główną działalnością, jak i mającymi charakter wsparciowy, co wpływa na różnorodność poszukiwanych profili praktykantów. Praktyki odbywają się pod okiem Opiekunów-Ekspertów, którzy służą wsparciem i motywują praktykantów.

Praktyki trwają trzy miesiące (lipiec-wrzesień 2020) i są płatne. Wierząc, że ważne jest rozwijanie kompetencji społecznych, każdy z praktykantów ma możliwość wzięcia udziału  w szkoleniu wybranym spośród zaproponowanej tematyki. Z praktykantami współpracujemy na podstawie zawieranych z nimi umów zlecenia. Dotychczasowe edycje były wysoko oceniane przez Praktykantów - zarówno pod kątem atrakcyjności programu, jak i przydatności zdobytej wiedzy i wykształconych umiejętności. Część praktykantów na stałe dołączyła do zespołów w Grupie Kapitałowej.

Projekty i możliwość aplikowania znajdą się na stronie https://www.gkpge.pl/kariera/program-praktyk-letnich-2020 do końca marca.

Back to top