•  Obraz Wejście do budynku 53
  • Obraz studenci WIG
  • Obraz studenci WIG
  • Obraz klaster Phenix
  • Obraz ogródek meteorologiczny
  • Obraz laboratoria WIG
  • Obraz laboratoria WIG
  • Obraz sprzęt geodezyjny WIG
  • Obraz sprzęt topograficzny WIG

Informacje dla studentów studiów stacjonarnych
Inauguracja stacjonarnych studiów II stopnia w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji oraz wydawanie legitymacji studenckich i dokumentów dla studentów odbędzie się w dniu 1 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali 103 (I piętro) w Klubie WAT przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A. Opłatę za legitymację studencką w wysokości 22 zł należy wnieść na indywidualny rachunek bankowy przydzielony studentowi lub w kasie WAT. Legitymacja studencka jest jednocześnie przepustką na teren zamknięty WAT, na którym znajduje się większość sal dydaktycznych.

Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 1 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w przypadku nie podpisania umowy przez studenta zostaje on skreślony z listy studentów. Po inauguracji o godz. 10.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne z władzami Wydziału i opiekunami roku studiów. Studenci kierunku budownictwo w trakcie spotkania złożą deklarację o wyborze specjalności. W przypadku braku deklaracji studenta decyzję o zaliczenie do danej specjalności podejmie dziekan. Studenci kierunków geodezja i kataster oraz inżynieria geoprzestrzenna w trakcie spotkania złożą deklarację o wyborze przedmiotów obieralnych. W przypadku braku deklaracji studenta decyzję o przydzieleniu przedmiotów podejmie dziekan.

Zajęcia w poszczególnych grupach w dniu 01.03.2021 r. będą prowadzone w trybie stacjonarnym (w salach dydaktycznych Wydziału). Rozkłady zajęć będą dostępne na stronie internetowej wydziału (www.wig.wat.edu.pl).

Uwaga! W trakcie inauguracji i zajęć studenci zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarno-higienicznych (osłonięte usta i nos, rękawiczki, dezynfekcja dłoni i zachowanie dystansu).

Informacje dla studentów studiów niestacjonarnych
Inauguracja niestacjonarnych studiów II stopnia w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji oraz wydawanie legitymacji studenckich i dokumentów dla studentów odbędzie się w dniu 5 marca 2021 r. (piątek) o godz. 15.00 w sali 103 (I piętro) w Klubie WAT przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A. Opłatę za legitymację studencką w wysokości 22 zł należy wnieść na indywidualny rachunek bankowy przydzielony studentowi lub w kasie WAT. Legitymacja studencka jest jednocześnie przepustką na teren zamknięty WAT, na którym znajduje się większość sal dydaktycznych.

Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 1 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w przypadku nie podpisania umowy przez studenta zostaje on skreślony z listy studentów. Po inauguracji o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne z władzami Wydziału i opiekunami roku studiów. Studenci kierunku budownictwo w trakcie spotkania złożą deklarację o wyborze specjalności. W przypadku braku deklaracji studenta decyzję o zaliczenie do danej specjalności podejmie dziekan.

Zajęcia w poszczególnych grupach w dniu 5 marca 2021 r. będą prowadzone w trybie stacjonarnym (w salach dydaktycznych Wydziału). Rozkłady zajęć będą dostępne na stronie internetowej wydziału (www.wig.wat.edu.pl). 

Uwaga ! W trakcie inauguracji i zajęć studenci zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarnohigienicznych (osłonięte usta i nos, rękawiczki, dezynfekcja dłoni i zachowanie dystansu).

W sprawach organizacyjnych związanych z pierwszym zjazdem można kontaktować się telefonicznie:
261-83-90-15 – studia niestacjonarne
261-83-94-14 – studia stacjonarne
261-83-94-39 – planowanie zajęć
261-83-90-57 – kierownik dziekanatu
oraz na stronie internetowej Wydziału: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Back to top