Porozumienie zostało zawarte w dniu 16.12.2016 r. w Warszawie pomiędzy: Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego reprezentowaną przez: prof. dr. hab. inż. Adama Stolarskiego - Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, a Wydawnictwem SIGMA-NOT Sp. z o. o., wydawcą miesięcznika Materiały Budowlane, reprezentowanym przez: Krystynę Wiśniewską - Pełnomocnika Zarządu, Redaktor Naczelną miesięcznika Materiały Budowlane w sprawie wzajemnej współpracy.

Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa współpracuje z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. W dniu 13.03.2014 odbyło się spotkanie sygnatariuszy umowy ramowej o współpracy między Warszawskim Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa WACETOB i Wydziałem Inżynierii Lądowej i Geodezji. Spotkaniu przewodniczył Dziekan WIG prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki. WACETOB reprezentowali: prezes dr inż. Olgierd Sielewicz i dr inż. Tomasz Wojtkiewicz. W dyskusji uczestniczyli również prof. dr hab. inż. Adam Stolarski, dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak – dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej WIG oraz dr hab. inż. Wojciech Dornowski – kierownik Zakładu Inżynierii Wojskowej.

Współpraca - Umowa z miesięcznikiem Geodeta10 czerwca 2011r. w siedzibie GEODETY odbyło się podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie a redakcją miesięcznika. Umowa dotyczy współpracy w zakresie wymiany doświadczeń, a także konsultacji dydaktycznych i naukowych w zakresie szeroko pojętej geodezji i kartografii. Obejmie między innymi popularyzację osiągnięć Wydziału na łamach GEODETY i portalu Geoforum.pl oraz promowanie czasopisma wśród nauczycieli i studentów WAT.

Podpisanie umowy Leica

Umowa współpracy pomiędzy Leica Geosystems a Akademią została podpisana w dniu 23.02.2007. Z ramienia Leica podpisywał dyrektor zarządzający - Pan Dariusz Skiba. Na spotkaniu byli: dziekan WIG prof. Ireneusz Winnicki, prodziekan dr hab.inż. Mariusz Figurski oraz Szef Katedry Geodezji dr hab.inż. Andrzej Klewski. Leica Geosystems oferuje szeroki zakres produktów, rozwiązań oraz usług dla wielu różnych branż, w szczególności w zakresie technik pomiarów geodezyjnych, a jednocześnie Akademia zainteresowana jest wdrażaniem tych rozwiązań do procesu dydaktycznego i badawczego.