Pracownia Pomiarów Satelitarnych prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie szeroko rozumianej geodezji satelitarnej oraz przetwarzania danych numerycznych na potrzeby analiz zachodzących procesów geofizycznych.

Pracownia prowadzi badania w zakresie:

 • krajowego CIBDG oraz Centrum Analiz sieci EPN;
 • monitorowania przemieszczeń technikami satelitarnymi;
 • nawigacyjnych usług czasu rzeczywistego na potrzeby administracji publicznej;
 • systemów nadawczych i odbiorczych globalnych nawigacyjnych systemów satelitarnych;
 • istniejących oraz nowo powstałych sygnałów GNSS w zastosowaniach cywilnych i wojskowych.

 • klaster obliczeniowy Phoenix;
 • stacje referencyjne GNSS: WAT1 i WAT2;
 • symulator sygnałów GNSS Spirent GSS9000 GNSS Constellation Simulator;
 • odbiornik softwarowy IFEX SX3;
 • odbiornik 100Hz Javad Delta 3S;
 • satelitarny sprzęt pomiarowy:
 1. 5 odbiorników Leica Viva;
 2. 10 odbiorników Trimble 5700;
 3. 3 odbiorniki Javad Triumph-1M;
 4. 3 odbiorniki Javad Triumph-2;
 5. 20 mobilnych zestawów Pixi Multi GNSS.

Pracownia oferuje szkolenia obejmujące zajęcia teoretyczne, obliczeniowe oraz praktyczne w następujących obszarach:

 • ćwiczenia terenowe z geodezji podstawowej;
 • geodezja podstawowa i satelitarna;
 • geodezja satelitarna;
 • geodezja stosowana;
 • morskie systemy nawigacyjne;
 • nawigacja współczesna;
 • opracowanie danych GNSS;
 • opracowanie sieci regionalnych GNSS;
 • satelitarne techniki pomiarowe;
 • specjalistyczne pomiary satelitarne;
 • systemy i urządzenia nawigacyjne;
 • zaawansowane metody opracowania obserwacji.

Pracownia umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie:

 • wykonywania i opracowania precyzyjnych specjalistycznych pomiarów satelitarnych;
 • nawigowania z wykorzystaniem globalnych systemów nawigacji satelitarnej;
 • założenia, pomierzenia i opracowania osnów geodezyjnych;
 • zaawansowanych metod opracowania obserwacji;
 • monitorowania przemieszczeń obiektów technicznych;
 • numerycznych analiz dotyczących procesów geofizycznych.

Klaster obliczeniowy Phoenix

Jednym z głównych elementów Pracowni jest Centrum Analiz sieci EPN, w którym wykonywane są prace na rzecz realizacji i utrzymania europejskiego układu odniesień przestrzennych. Układ ten stanowi podstawę do prowadzenia badań naukowych związanych z Ziemią z zakresu: geodezji, geologii, geofizyki, geodynamiki. Ponadto z wyników zrealizowanych prac w tym zakresie korzystają urzędy geodezyjne wszystkich krajów europejskich. Obliczenia wykonywane w celu utrzymania europejskiego układu odniesienia, w ramach współpracy z EUREF, są prowadzone przy użyciu serwerów obliczeniowych wchodzących w skład klastra „Pheonix”. Przy jego udziale została przeprowadzona m. in. pełna analiza archiwalnych obserwacji GPS/GNSS ze stacji sieci EPN na potrzeby utrzymania i konserwacji układu odniesień przestrzennych dla Europy oraz analiz klimatycznych, a także przeprowadzono modelowanie deformacji skorupy ziemskiej na terenie całej Europy.

Serwery klastra są także wykorzystywane w bieżącej działalności, tj. pracach związanych z EUREF, monitorowaniem stabilności współrzędnych polskich stacji referencyjnych GNSS oraz budową i utrzymaniem Centrum Infrastruktury Badawczej Danych GNSS w ramach projektu/programu EPOS (European Plate Observing System).

Sala laboratoryjna

Sala przeznaczona jest do realizacji bieżących projektów badawczych i rozwojowych. W Sali znajduje się symulator sygnałów GNSS Spirent GSS9000 wykorzystywany do weryfikacji algorytmów strategii obliczeniowych dla systemu GNSS w warunkach, których osiągnięcie w rzeczywistości byłoby procesem trudnym i kosztownym. Symulator daje możliwość wielokrotnej realizacji pomiarów w tych samych warunkach z pełną kontrolą generowanych zjawisk fizycznych oraz konstelacją satelitów podnosi wiarygodność badań prowadzonych przez pracowników WIG WAT. Symulacja odpowiedniej konstelacji satelitów dla dowolnego punktu na Ziemi oraz trajektorii ruchu pojazdu umożliwia również ocenę poprawności działania odbiorników w różnych warunkach oraz weryfikację procedur ich wykorzystania przez służby bezpieczeństwa oraz wojsko. W Sali laboratoryjnej znajduje się również odbiornik GNSS wysokiej częstotliwości Javad Delta 3S. Posiada on zdolność do rejestracji 860 fizycznych kanałów, dzięki czemu możliwe jest jednoczesne obserwowanie wszystkich możliwych satelitów GNSS i śledzenie ich sygnału na różnych częstotliwościach (GPS L1/L2/L5, Galileo E1/E5a/E5b/E5/E6, GLONASS L1/L2/L3, QZSS L1/L2/L5, BDS B1/B2/B3, SBAS L1/L5). Ponadto odbiornik pozwala na pozycjonowanie z częstotliwością 100Hz, co umożliwia przeprowadzenie badań związanych z wdrażaniem najnowszych rozwiązań satelitarnych w precyzyjny sposób pozycjonowania oraz określenie szybkich zjawisk atmosferycznych, takich jak scyntylacja jonosferyczna. W Pracowni znajduje się również odbiornik softwarowy IFEN SX3. Ten odbiornik ma konfigurację umożliwiającą odbieranie sygnałów z satelitów GPS, Galileo, GLONASS i BDS na wszystkich dostępnych obecnie częstotliwościach. Parametry techniczne odbiornika mogą być wykorzystane w kompleksowym badaniu przetwarzania sygnału, zwłaszcza, że odbiornik i oprogramowanie umożliwiają przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym. Umożliwia on przeprowadzenie jednoczesnej analizy odebranego sygnału podczas stałego śledzenia wszystkich obecnych satelitów, wraz z transmisją strumieni danych. Możliwe jest również wykonanie ciągłej wizualizacji funkcji sygnałów korelacji
z obserwowanych satelitów. Dodatkowo oprogramowanie, które jest dołączone do odbiornika, pozwala użytkownikowi na wygodną implantację, a następnie realizację własnych algorytmów. Pozwala to na nieograniczone możliwości rozbudowy odbiornika, co jest kluczowe dla badań związanych z rozwojem algorytmów GNSS.

Satelitarny sprzęt pomiarowy, w tym 4 szt. Odbiorników Leica Viva, 10 szt. odbiorników Trimble 5700, 3 szt. odbiorników Javad Triumph-1M oraz 3 szt. odbiorników Javad Triumph-2, kilkukrotnie był wykorzystywany przy realizacji osnów pomiarowych. Z sukcesem pracownicy wykonywali pomiar i opracowanie osnowy dla potrzeb budowy trasy S8, węzła Konotopa czy drugiej linii Metra Warszawskiego. Sprzęt został również użyty do monitorowania osiadania gruntu spowodowanego eksploatacją górniczą na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Sprzęt również  jest wykorzystywany w ramach realizacji zajęć dydaktycznych.

Obserwatorium Satelitarne

W skład obserwatorium satelitarnego wchodzą stacje referencyjne WAT1 oraz WAT2. Stacja referencyjna WAT1 należy do podstawowej osnowy geodezyjnej poziomej kraju i bierze udział w realizacji systemu odniesienia przestrzennych dla obszaru Polski,  jednocześnie należy do sieci ASG-EUPOS stanowiącej element krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Stacja WAT2 wykorzystywana jest do realizacji prac badawczych oraz świadczenia usług czasu rzeczywistego dla pomiarów GNSS realizowanych przez pracowników WIG.