Pracownia prowadzi badania materiałów przeznaczonych do wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych i lotniskowych, wykonanych z betonu asfaltowego i cementowego w zakresie:

 • statycznych badań wytrzymałościowych;
 • badań trwałości zmęczeniowej w badaniach dynamicznych betonu asfaltowego;
 • odporności betonu asfaltowego na niskie temperatury;
 • badań modułów sprężystości betonów asfaltowych i cementowych;
 • badania koleinowania;
 • wpływu soli odladzających na beton nawierzchniowy;
 • mrozoodporności betonu cementowego;
 • głębokości penetracji wody pod ciśnieniem;
 • odporności na polerowanie betonu cementowego;
 • zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych;
 • badań nieniszczących;
 • nowoczesnych materiałów wykorzystywanych w nawierzchniach drogowych.

Pracownia mieści się w pomieszczeniu w budynku 56 Pracownia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt, w skład którego wchodzi:

 • statyczna i dynamiczna maszyna wytrzymałościowa wyposażona w zestaw urządzeń do kompletnych badań trwałościowych mieszanek mineralno-asfaltowych, z możliwością kontroli temperatury w czasie badania;
 • urządzenie do badania koleinowania mieszanek mineralno-asfaltowych;
 • urządzenie do badania modułu sprężystości betonu asfaltowego;
 • mieszarkę o pojemności 72 l do przygotowywania próbek laboratoryjnych;
 • prasę żyratorową do zagęszczania próbek laboratoryjnych;
 • zestaw dwóch zagęszczarek walcowych do przygotowywania próbek płytowych;
 • komorę klimatyczną z kontrolą temperatury i wilgotności;
 • wiertnicę do wykonywania odwiertów w nawierzchniach drogowych;
 • urządzenie do badania głębokości penetracji wody pod ciśnieniem;
 • tarczę boehmego do badania ścieralności betonu cementowego;
 • urządzenie do badania modułu sprężystości betonu cementowego metodą ultradźwiękową;
 • zestaw tensometrów strunowych do nieniszczących badań konstrukcji;
 • zestaw urządzeń pomocniczych do przygotowywania próbek do badań.

Pracownia oferuje szkolenia obejmujące zajęcia praktyczne w następujących obszarach:

 • badania właściwości mechanistycznych mieszanek mineralno-asfaltowych i betonów cementowych;
 • projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych metodą funkcjonalną;
 • projektowanie konstrukcji nawierzchni metodami mechanistycznymi.

Pracownia umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie:

 • badań wytrzymałościowych mieszanek mineralno-asfaltowych;
 • oceny przydatności mieszanek do budowy nawierzchni drogowych i lotniskowych;
 • oceny przydatności materiałów z przeznaczeniem do nawierzchni drogowych i lotniskowych;
 • projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych spełniających parametry określone w wymaganiach technicznych oraz normach, w tym normach obronnych.