<< powrót do Instytutu <<

 

Dane adresowe:
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Zakład Hydrometeorologii Wojskowej i Geomatyki (ZHG)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa (budynek 53 pok. 214)
tel. (+48) 261-83-99-22Kierownik Zakładu
dr inż. Janusz Jasiński


Nauczyciele akademiccy:

 1. dr inż. Janusz Jasiński - kierownik
 2. mjr mgr inż. Jolanta Siewert
 3. prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz
 4. prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki
 5. dr hab. inż. Anna Kłos, prof. WAT
 6. dr hab. inż. Krzysztof Kroszczyński, prof. WAT
 7. dr inż. Sławomir Pietrek, prof. WAT
 8. dr inż. Dariusz Chaładyniak
 9. dr inż. Artur Leńczuk
 10. mgr inż. Michał Mierzwiak
 11. mgr inż. Wojciech Trześniak
 12. mgr inż. Leszek Kilanowski

Technik: w/w
Dane kontaktowe w/w osób w dziale - PRACOWNICY


Pracownia Systemów Informacji Geograficznej, w której prowadzone są zajęcia laboratoryjne związane z tworzeniem systemów informacji przestrzennej oraz baz danych topograficznych. W pracowni realizowane są prace dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych graficznych i opisowych, integrowania danych opisowych i graficznych pozyskiwanych z różnych źródeł, projektowania i opracowywania systemów informacji geograficznej, terenowych baz danych, tematycznych baz danych, sporządzania cyfrowych opracowań w zakresie analiz przestrzennych (3D), opracowywania, publikowania i aktualizowania opracowań kartograficznych. Pracownia wyposażona jest w stanowiska komputerowe i peryferyjne (skanery, drukarki), jak również niezbędne oprogramowanie (m.in. ArcGIS, MapInfo, WinKalk, MikroMapa, AutoCad, Surfer, SciLab, CGeo, EWMapa, GEO-MAP). Lokalizacja pracowni: budynek 58, p. 13 (20 stanowisk) oraz budynek 53, p. 107 (16 stanowisk).

Pracownia Systemów Pomiarowych w Meteorologii, w której realizowane są ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne z przedmiotów: teledetekcyjne badanie atmosfery, meteorologia satelitarna, techniki pomiarów w meteorologii, meteorologia lotnicza, systemy informatyczne w meteorologii, meteorologiczne zabezpieczenie działań lotnictwa. Pracownia wyposażona jest w naziemną stację do bezpośredniego odbioru danych satelitarnych HRIT z satelity MSG-3, zestaw przyrządów do wykonywania bezpośrednich pomiarów elementów meteorologicznych realizowanych w specjalistycznym ogródku pomiarowym oraz automatyczny system pomiarów meteorologicznych MetNet. Do realizacji zajęć poligonowych wykorzystywany jest mobilny system pomiarowy AGAT-20 wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem MetNet.

Pracownia obejmuje dwa stanowiska badawcze. W skład stanowiska badawczego do odbioru i przetwarzania zdjęć satelitarnych wchodzi stacja odbioru i konwersji cyfrowych danych satelitarnych ze stacjonarnym systemem antenowym przeznaczonym do bezpośredniego odbioru danych z satelity MSG-3. Oprogramowanie stacji roboczej stanowiska badawczego zapewnia odbiór, rejestrację i podstawowe przetwarzanie danych satelitarnych z satelity MSG-3 oraz retransmitowanych przez MSG-3 danych z satelitów Meteosat7, GOES11, GOES13, MTSAT1R, MTSAT2 i GTS. Zdjęcia satelitarne odbierane w dwunastu zakresach spektralnych i przetwarzane do postaci obrazów różnicowych oraz kompozycji barwnych umożliwiają m.in. analizę struktur zachmurzenia, niestabilności atmosferycznych, temperatury górnych warstw rejestrowanych obiektów (zachmurzenia, wód, lądu), zawartości wody w środkowej i górnej części troposfery. Dane satelitarne gromadzone są w archiwum utworzonym na macierzach dyskowych, co umożliwia prowadzenie analiz dynamiki atmosfery w dłuższych okresach obserwacyjnych.

W skład stanowiska badawczego do wykonywania bezpośrednich pomiarów meteorologicznych wchodzi stacjonarny automatyczny system pomiarów meteorologicznych MetNet, mobilna stacja pomiarów meteorologicznych AGAT20, stanowisko do analogowych pomiarów meteorologicznych oraz stanowisko do wykonywania pomiarów gradientowych. W kilku miejscach i na różnych wysokościach wykonywane są pomiary temperatury i wilgotności względnej powietrza, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru oraz wysokości opadów atmosferycznych. Rejestrowane dane pomiarowe wykorzystywane są głównie w ramach uczelnianego biura pogody do zabezpieczenia meteorologicznego realizowanego przez studentów specjalności meteorologia. Dane pomiarowe wykorzystywane są również przez studentów kierunku geodezja i kartografia na zajęciach z ćwiczeń terenowych. Lokalizacja pracowni: budynek 53 p. 212.

Pracownia Meteorologii Synoptycznej, w której prowadzone są ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne z przedmiotów: meteorologia synoptyczna, meteorologia operacyjna, mezoskalowe prognozy pogody, meteorologiczne bazy danych, podstawy numerycznego prognozowania pogody, meteorologiczne zabezpieczenie działań bojowych lotnictwa. Pracownia wyposażona jest w komputerowe stacje robocze zapewniające dostęp do światowego systemu wymiany danych meteorologicznych oraz dodatkowo zestawione jest łącze dzierżawione VDSL z Dowództwem Operacyjnym SZRP, umożliwiające wymianę danych operacyjnych służby hydrometeorologicznej (sieć: „WAN METEO – RL”) w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, w pracowni Meteorologii Synoptycznej wykorzystywane jest oprogramowanie specjalistyczne: "System wspomagania synoptyka – Mikołajek-meteo", pozwalające na określanie rzeczywistego stanu warunków meteorologicznych na lotniskach; podgląd, konfigurację i wydruk map przyziemnych oraz map górnych topografii barycznej względnej i bezwzględnej; podgląd i wydruk przekrojów pionowych atmosfery w postaci diagramów aerologicznych; analizę meteorologicznych zobrazowań radarowych oraz satelitarnych, w tym tworzenie animacji obrazujących ruch ech radarowych na zobrazowaniach radarowych oraz ewolucje systemów zachmurzenia na zobrazowaniach satelitarnych. Pracownia wyposażona jest również w przyrządy do cyfrowego przetwarzania i obrazowania grafik analogowych (digitalizer, tablet), rzutnik multimedialny, rzutnik do foliogramów, podświetlarkę do map, tablice poglądowe, schematy specjalistyczne. Lokalizacja pracowni: budynek 53 p.216.

Przewodniczenie lub członkostwo w Komitetach Naukowych oraz organizowanie lub współorganizowanie:

 • V Konferencji naukowo-technicznej Wykorzystanie Współczesnych Zobrazowań Satelitarnych, Lotniczych i Naziemnych Dla Potrzeb Obronności Kraju i Gospodarki Narodowej, Zielonka k. Warszawy, 9-11 Czerwca 2010,
 • XI Ogólnopolskiego Seminarium Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych na Terenach Zamkniętych i Obszarach Kolejowych, GUNB, Warszawa, 18-19 Listopada 2010,
 • Konferencji naukowo-technicznej ARCHBUD 2011 Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa, Zakopane, 13-16 września 2011,
 • Konferencji jubileuszowej: Wiedza-Ambicja-Technologia, WAT, Warszawa, 25-26 października 2011,
 • I Ogólnopolskiej Konferencji Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych, GUNB, 17-18 stycznia 2012,
 • Konferencji naukowo-technicznej ARCHBUD 2012 Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa, Zakopane, 3-6 września 2012,
 • II Ogólnopolskiej Konferencji Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych Przeglądy obiektów budowlanych jako podstawowy aspekt oceny ich dalszej przydatności do użytkowania, GUNB, 15-16 stycznia 2013,
 • Konferencji naukowo-technicznej ARCHBUD 2013 Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa, Zakopane, 10-12 września 2013,
 • III Ogólnopolskiej Konferencji Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych Utrzymanie obiektów budowlanych a oszczędność energii, GUNB, 16-17 stycznia 2014,
 • XXVIII Konferencji naukowo-technicznej Ekomilitaris 2014, - Rady Programowej III Forum nt. Nowe wyzwania w kształceniu i doskonaleniu zawodowym geodetów i kartografów, 23-24 października 2014,
 • GISDAY na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT (2011r., 2012r.),
 • Seminarium pt. "System Zarządzania Nieruchomościami Policji" (WAT - 2012 r.),
 • VII Ogólnopolskiego konkursu prac dyplomowych z zakresu kartografii i geoinformacji dla studentów wyższych uczelni (29 maja 2015 r. w Wojskowej Akademii Technicznej)
 • VI Ogólnopolskiego Seminarium naukowego „Modelowanie informacji geograficznej dla potrzeb budowy infrastruktury informacji przestrzennej”, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej (17 września 2013 r.),
 • Scientific & Technical Conference, NATO/PfP MC & G Workshop, 16-18 września 2014 Warszawa,