W pracowni prowadzone są badania w ramach realizacji zajęć laboratoryjnych z wytrzymałość materiałów, konstrukcji betonowych, konstrukcji metalowych i materiałów budowlanych oraz badania w ramach prac dyplomowych i naukowych. W pracowni prowadzone są badania w zakresie:

 • wytrzymałości materiałów budowalnych na ściskanie i rozciąganie;
 • oznaczanie wytrzymałości na zginanie zapraw, drewna i innych;
 • odkształceń ekstensometrami elektronicznymi oraz za pomocą tensometrii oporowej;
 • zachowania modeli elementów konstrukcyjnych;
 • wyznaczania stałych materiałowych;
 • twardości materiałów;
 • lepkości cieczy i zawiesin;
 • struktury mikroskopowej materiałów;
 • rejestracji zachowania materiałów i modeli konstrukcyjnych szybką kamerą;
 • oznaczanie wytrzymałości betonu metodami nieniszczącymi (metodą sklerometryczną za pomocą młotka Schmidta, metodą ultradźwiękową) i niszczącymi.

Pracownia mieści się w pomieszczeniu nr 13 w budynku 53, zasadnicze wyposażenie pracowni stanowi:

 • maszyna wytrzymałościowa QC-TECH - maszyna o napędzie mechanicznym ze sterowaną prędkością przemieszczenia i o maksymalnym obciążeniu 50 kN. Pozwala na badanie właściwości fizycznych stali, betonu, drewna, folii, gumy, plastiku itp.;
 • maszyna wytrzymałościowa ZD-40 - maszyna o napędzie hydraulicznym ze sterowaną prędkością przemieszczenia lub prędkością narastania siły i o maksymalnym obciążeniu 400 kN. Przeznaczona do badań (rozciąganie, ściskanie, zginanie) materiałów takich jak stal, beton, tworzywa sztuczne. Dodatkowo maszyna pozwala na przeprowadzanie badań dynamicznych i pulsacyjnych. Dołączone stanowisko komputerowej akwizycji wyników umożliwia automatyczny odczyt i analizę wartości sił, naprężeń, odkształceń w funkcji czasu. Stanowisko pozwala też na pomiar odkształceń próbek z zastosowaniem ekstensometrów firmy Epsilon;
 • maszyna wytrzymałościowa ZDM-10 - maszyna o napędzie mechanicznym ze sterowaną prędkością przemieszczenia i o maksymalnym obciążeniu 100 kN. Przeznaczona do badań (rozciąganie, ściskanie, ścinanie, zginanie) materiałów, takich jak drewno, tworzywa sztuczne czy stal;
 • prasa hydrauliczna WK-2 o maksymalnym obciążeniu 1500 kN - przeznaczona do badań próbek betonowych na ściskanie;
 • kamera Phantom Miro LC310 z wyposażeniem i oprogramowaniem TEMA Motion 2D służąca do rejestracji i analizy procesów szybkozmiennych;
 • reometr cyfrowy AMETEK Brookfield DV3TRV extra z ultratermostatem z chłodzeniem - wyposażony w układy pomiarowe typu cylindrycznego, stożkowego, płytkowego i łopatkowego umożliwia pomiary lepkości przy kontrolowanej prędkości ścinania i kontrolowanym naprężeniu;
 • mikroskop Opta-Tech serii LAB 40 – pozwalający na obserwację w powiększeniu od 4x do 100x, wyposażony w układ cyfrowej rejestracji obrazów pozwalający na sterowanie i rejestrację z poziomu komputera;
 • mikroskop Opta-Tech serii SK - przystosowany do obserwacji drobnych przedmiotów, próbek kruszyw i dodatków do betonów w powiększeniu od 7x do 45x wyposażony w układ cyfrowej rejestracji obrazów;
 • sprzęt do pomiaru odkształceń - dokładna analiza deformacji próbek i wyznaczanie stałych materiałowych, możliwa do realizacji z wykorzystaniem zestawu elektronicznych ekstensometrów firmy Epsilon, tensometrii rezystancyjnej, przetworników przemieszczeń liniowych firmy Peltron.

Pracownia oferuje szkolenia (kursy) oraz zajęcia dydaktyczne obejmujące zajęcia teoretyczne, obliczeniowe oraz praktyczne w następujących obszarach:

 • określanie stałych materiałowych materiałów budowlanych;
 • rejestracja i analiza zachowania modeli elementów konstrukcji z użyciem szybkiej kamery;
 • weryfikacja jakości zapraw i betonów na podstawie analizy mikroskopowej;
 • określanie wpływu domieszek uplastyczniających na podstawie badań reologicznych;
 • określanie wytrzymałości materiałów budowlanych.

Pracownia umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie:

 • określania właściwości materiałów budowlanych;
 • zachowania materiałów budowlanych obciążonych statycznie;
 • zachowania modeli elementów konstrukcyjnych;
 • analizy mikroskopowej materiałów budowlanych;
 • reologii zawiesin (głównie zaczynów spoiw do betonów) i ciekłych domieszek stosowanych w budownictwie.