Ze względu na bardzo duży ubytek w stanach osobowych grup szkoleniowych po 1 semestrze decyzją dziekana z dnia 29.02.2024 r. następuje redukcja grup szkoleniowych. W semestrze letnim 2023/2024 po reorganizacji studenci z grup likwidowanych podanych poniżej zostają przesunięci do pozostawionych grup.

WIG23BX2N1→WIG23BX1N1; (likwidacja 1 grupy szkoleniowej)
WIG23BX3S1, WI23BX4S1→WIG23BX1S1, WIG23BX2S1; (likwidacja 2 grup szkoleniowych)
WIG23KX3S1, WIG23KX4S1→WIG23KX1S1, WIG23KX2S1; (likwidacja 2 grup szkoleniowych)
WIG23IX3S1→WIG23IX1S1, WIG23IX2S1; (likwidacja 1 grupy szkoleniowej)
WIG23AX3S0, WIG23AX4S0→WIG23AX1S0, WIG23AX2S0; (likwidacja 2 grup szkoleniowych)