pdelis_1Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, kierunek: geodezja i kartografia, specjalność: geoinformatyka (2010). Zatrudniona na stanowisku asystenta naukowo - dydaktycznego od października 2010 roku. Zainteresowania naukowe: fotogrametria i teledetekcja, fotogrametria bliskiego zasięgu, modelowanie 3D obiektów ze zdjęć, zastosowanie wideo w fotogrametrii

 


Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Fotogrametria i Teledetekcja, Fotogrametria Cyfrowa, Fotogrametria Bliskiego Zasięgu, Cyfrowe Przetwarzanie Obrazu w ramach stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.