jwabinskiPracownik Wydziału od 2021 roku, obecnie na stanowisku adiunkta. Ukończył studia pierwszego stopnia na Wydziale Nawigacyjnym w Akademii Morskiej w Szczecinie (2015) oraz studia drugiego stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (2017). Odbył zagraniczne staże w Dublin Institute of Technology (2017) oraz University of Oregon (2020).

W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z projektowaniem tyflomap oraz nowatorskimi metodami prezentacji kartograficznej.