W dniu 09.10.2020 r. w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji po raz 70 zabrzmiała studencka pieśń „Gaudeamus igitur”, która tradycyjnie oznacza rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów to ważny dzień nie tylko dla „pierwszaków” ale także dla całej społeczności Wydziału. W tym roku nasza społeczność studencka powiększyła się o prawie 400 studentów studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Uroczyste ślubowanie studenckie złożyli studenci studiów wojskowych oraz przedstawiciele studentów studiów cywilnych. Studenci, którzy w procesie rekrutacji uzyskali najlepsze wyniki otrzymali pamiątkowe symboliczne indeksy. Dziekan, płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski, pogratulował nowo przyjętym studentom bardzo dobrych wyników egzaminów maturalnych, bo tylko uzyskanie wysokich ocen gwarantowało przekroczenie progu naszej Uczelni. Zapewnił ich, że trafili w ręce doświadczonej kadry badawczo-dydaktycznej, która stworzy warunki do zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia ambitnej pracy w zawodach geodety i budowlańca.

Na wniosek Kapituły Godności Honorowej Dziekan wyróżnił medalem „Zasłużony dla Wydziału” płk mgr. inż. Jacka Sankowskiego, zastępcę dyrektora Departamentu Infrastruktury MON. Dziekan wręczył dr. inż. Piotrowi Walczykowskiemu nominację na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych. Medalem „Zasłużony dla zdrowia narodu” uhonorowano dr. inż. Janusza Jasińskiego. Decyzją Dziekana nauczyciele akademiccy, którzy w roku akademickim 2019/2020 uzyskali znaczące sukcesy w pracy naukowej zostali wyróżnieni nagrodami I, II i III stopnia.

Zobacz film z inauguracji na YOUTUBE

Zobacz zdjęcia w naszej FOTOGALERII.

Back to top