W dniu 09.10.2020 r. w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji po raz 70 zabrzmiała studencka pieśń „Gaudeamus igitur”, która tradycyjnie oznacza rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów to ważny dzień nie tylko dla „pierwszaków” ale także dla całej społeczności Wydziału. W tym roku nasza społeczność studencka powiększyła się o prawie 400 studentów studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

W dniu 30.09.2020 r. w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji odbyło się pożegnanie Pana prof. dr. hab. inż. Jana Marszałka w związku z zakończeniem pracy w Wojskowej Akademii Technicznej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Wydziału oraz żołnierze i pracownicy Instytutu Inżynierii Lądowej.

Na podstawie rekomendacji wydanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz kierownictwo Wojskowej Akademii Technicznej, informuję że w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji proces dydaktyczny realizowany będzie w systemie mieszanym (tzw. hybrydowym). Zajęcia zdalne oraz kontakty ze studentami odbywać się będą z wykorzystaniem: Microsoft Teams oraz e-Learning WAT.

W dniu 1 września 2020r. Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski powołał osoby funkcyjne w Wydziale na kadencję 2020  - 2024.

Dział Informatyki WAT wdrożył nowy centralny System Wsparcia Użytkownika (SWU). System jest dostępny pod bezpośrednim adresem https://pomoc.wat.edu.pl (dostępny również w sieci Internet). Na naszej stronie wydziałowej do Systemu Wsparcia Użytkownika w skrócie (SWU) można wejść klikając w: górne menu - link SWU lub główne menu - pracownicy - System Wsparcia Użytkownika.

Back to top