Przewodniczący oraz Rada Dyscypliny "Inżynieria Lądowa i Transport" Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego zawiadamiają, że w dniu 16.02.2021 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Lewandrowskiego. Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem - TUTAJ.

Ministerstwo Obrony Narodowej wspólnie z wojskowymi uczelniami wyższymi - Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Marynarki Wojennej, Lotniczą Akademią Wojskową oraz Akademią Wojsk Lądowych - organizują konkurs na opracowanie i realizację projektu bezzałogowego systemu powietrznego (BSP) oraz bezzałogowego systemu morskiego (BSM) na potrzeby Wojska Polskiego. Konkurs skierowany jest do podchorążych i cywilnych studentów oraz doktorantów uczelni wojskowych. Wartość nagrody głównej w obu kategoriach - bezzałogowego systemu powietrznego i bezzałogowego systemu morskiego wynosi po 50 tys. zł. Więcej informacji: https://kariera.wat.edu.pl/konkurs-mon.

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, ppor. mgr inż. Kinga Reda, została laureatką konkursu Ministra Obrony Narodowej na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu technologii, technik i inżynierii systemów autonomicznych, mających potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.

W grudniu odbyły się wybory do Samorządu Studenckiego, dzięki czemu mamy nowy skład naszego WRS WIG! W tym roku WRS WIG składa się z 7 studentów, spośród których wybraliśmy przewodniczącego i zastępcę. Przewodniczącym został pchor. Grzegorz Słowik , a jego zastępcą Edyta Hrehorowicz. W razie wątpliwości, sugestii, pochwał czy problemów nie bójcie się do nas zgłaszać. Justyna Bąk , Patrycja Cybul, Edyta Kwiatkowska , Mateusz Lisek , Aleksandra Wasik - zawsze chętnie pomożemy. Więcej o Nas TUTAJ.

W dniu 1 grudnia 2020 r. odbyła się VII edycja Sympozjum „Rozpoznanie Obrazowe w Bezpieczeństwie i Obronności – ROBO” organizowanego przez Zakład Teledetekcji, Fotogrametrii i Rozpoznania Obrazowego Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT oraz firmę ESRI Polska, dystrybutora oprogramowania ArcGIS.

Back to top