Informacje Biura Erasmus +

We wtorek 10 marca o godzinie 15:05 zapraszamy do sali 112/58 na spotkanie informacyjne z uczelnianym koordynatorem programu ERASMUS+ Więcej informacji na stronie internetowej: www.wat.edu.pl/ksztalcenie/wymiana-pracownikow-i-studentow

Termin składania dokumentów aplikacyjnych: 03.02 - 13.03.2020r.

Miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: Biuro programu ERASMUS+ (budynek 100, pokój 88)

Osoby zainteresowane udziałem w programie Erasmus+ w semestrze zimowym oraz letnim 2020/2021powinny złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:
1. Formularz zgłoszeniowy na wyjazd na studia (do pobrania ze strony WAT, zakładka Erasmus+);
2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego dotychczasowego okresu studiów, na danym stopniu studiów (I, II lub III stopień) – (Zaświadczenie z Dziekanatu);
3. Zaświadczenie o przyznaniu przez Rektora stypendium dla najlepszych studentów i doktorantów (Zaświadczenie z Dziekanatu);
4. List motywacyjny podpisany własnoręcznie;
5. Dokumenty potwierdzające:
• Działalność uczelnianą (np. uczestnictwo wkole naukowym, samorządzie studentów/doktorantów);
• Działalność pozauczelnianą (np. wolontariat, uczestnictwo w organizacji pozarządowej);
• Inne dodatkowe osiągnięcia.

Osoby aplikujące na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ powinny posiadać poziom znajomości języka obcego na poziomie minimum B1 oraz średnią ocen minimum 3.50.. UWAGA - Prosimy nie zgłaszać się do Studium Języków Obcych w celu poświadczenia znajomości j.obcego.

Wydziałowy Koordynator ERASMUS+: dr inż. Agata Orych, pok. 22/58

KONTAKT W SPRAWIE PROGRAMÓW "Erasmus +" WAT:

Kierownik Zespołu ds. Wymiany Studentów i Nauczycieli - Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+

mgr Karol Wilk
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 261 837988; budynek nr 100, pok. 88

------------------------------------------------------------------------------------

Pracownicy Zespołu ds. Wymiany Studentów i Nauczycieli

mgr Agnieszka Różnowicz
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 261 839760

mgr Natalia Pykacz
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 261 839398