Od dnia 15.01.2018 r. rozpoczyna się nabór wniosków na finansowanie prac badawczych służących rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji. Wnioski można składać do dnia 15.02.2018 r. do sekretarza Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji pani Sylwii Burdyńskiej.

Informacje dotyczące wnioskowania, przyznawania i rozliczania dofinansowania prac badawczych zamieszczone są w „Regulaminie przyznawania i rozliczania dotacji na finansowanie prac badawczych służących rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji”, zwanym dalej Regulaminem. Wniosek powinien być przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 18/RKR/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie „Zasad prowadzenia projektów badawczych, prac rozwojowych oraz inwestycji służących potrzebom badań naukowych w WAT”. Do wniosku należy dołączyć ankietę dorobku naukowego Wnioskodawcy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.  folder Granty RMN - załączniki

Back to top