azwirowiczAbsolwentka Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, specjalność geodezja i systemy informacji przestrzennej (2004). 2007 r. - dr nauk technicznych w dyscyplinie geodezji i kartografii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. 2017 r. – dr hab. nauk technicznych w dyscyplinie geodezji i kartografii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Zatrudniona na stanowisku profesora WAT od 2018 r.

Back to top