W dniach 24-26.10.2014 r. w sali konferencyjnej klubu WAT odbyła się Konferencja „Filozofia Sukcesu” zorganizowana przez Komitet Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Koło Naukowe KNS „Budownictwo” działającego przy Instytucie Inżynierii Lądowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Prowadzącym konferencję był Wiktor Piwkowski, sekretarz generalny PZITB.

Celem konferencji było zainspirowanie przyszłych inżynierów budownictwa do dynamicznego i świadomego rozpoczęcia kariery zawodowej. Zwrócono uwagę na znaczenie wysokiego poziomu umiejętności osiągniętych podczas studiów oraz uwarunkowań społeczno – ekonomicznych. Uczestniczący pracodawcy podkreślili wysoką pozycję Instytutu Inżynierii Lądowej WIG WAT w procesie przygotowania studentów do wykonywania zawodu. W ramach konferencji wystąpili wybitni prelegenci: Dorota Raben prezes Portu Gdańskiego, Roman Wieczorek wiceprezes wykonawczy firmy Skanska AB i jednocześnie pierwszy Polak zasiadający w jej zarządzie, Dariusz Blocher prezes zarządu i dyrektor generalny Budimeksu SA, Artur Kaźmierczak wiceprezes firmy MZURI, Paweł Gulak przedstawiciel i były główny technolog firmy Peri Polska. Gościem honorowym był Przewodniczący Rady Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa Mieczysław Grodzki. W drugiej części konferencji jako pierwszy głos zabrał Krzysztof Owczarczyk kierownik budowy Warsaw Spire, a następnie Mikołaj Alexandrowicz technolog firmy MAPEI, który przedstawił systemy izolacyjne zastosowane przy budowie drugiej linii metra w Warszawie. W konferencji wzięło udział ok 400 osób, które były przedstawicielami uczelni technicznych z całej Polski, zarówno studenci jak i zaproszeni goście. W konferencji wzięli ponadto udział liczni pracownicy naukowi Instytutu Inżynierii Lądowej WIG WAT oraz zaproszonych uczelni. W trakcie trwania konferencji odbyły się również warsztaty na budowach Warsaw Spire oraz II linii metra.