Seminarium Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod patronatem Rektora WAT prof. Zygmunta Mierczyka nt. „Wybrane aspekty zastosowań techniki VLBI” miało miejsce 17.12.2012 r. w Sali Rycerskiej WAT.

Seminarium organizowane pod patronatem rektora Komendanta WAT i Komendanta Głównego Policji. W trakcie seminarium zaprezentowano wyniki projektu rozwojowego Nr 0065/R/T00/2010/11 pt. ”Zarządzanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Policji”. Projekt realizowany był przez konsorcjum naukowo-techniczne WAT – ESRI Sp. z o.o. W seminarium uczestniczyło 60 osób, w tym pracownicy Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, Politechniki Warszawskiej, Policji, administracji samorządowej oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz firm ESRI Polska sp z o.o. oraz Archipelag.net.

W dniach 3-6.IX.2012 roku w Zakopanem odbyła się XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu EKOMILITARIS pt. „Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”. Głównym organizatorem konferencji była Wojskowa Akademia Techniczna, a współorganizatorami Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.