W dniach 17-18.05.2012r. w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów dyscypliny Geodezja i Kartografia, nad którą honorowy patronat objął Rektor-Komendant WAT gen bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk.. W konferencji udział wzięło 42 doktorantów reprezentujących: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Warszawską, Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie.

W dniach 13-16.IX.2011 roku w Zakopanem odbyła się XXV Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu EKOMILITARIS pt. „Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”. Głównym organizatorem konferencji była Wojskowa Akademia Techniczna oraz Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.

Konferencja miała miejsce w terminie 9-11.06.2010 roku w Zielonce k. Warszawy. Konferencja była okazją do spotkania przedstawicieli wielu środowisk zainteresowanych rozwojem technologii obrazowania Ziemi i ich zastosowaniem w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Spotkanie to zorganizowane było we współpracy z firmą Geosystems Polska.