Emilia Wasilewska, absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT zdobyła I miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską z geodezji i kartografii w roku akademickim 2018/2019. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Geodeta Kraju. Nasza absolwentka została doceniona za pracę dotyczącą kalibracji radiometrycznej zobrazowań pozyskanych przez Parrot Sequoia – popularną kompaktową kamerę wielospektralną przeznaczoną dla systemów bezzałogowych, wykorzystywaną m.in. w rolnictwie czy monitorowaniu roślinności. Promotorem pracy był dr inż. Piotr Walczykowski.

Konkurs został podzielony na dwie kategorie: prace dyplomowe magisterskie i prace dyplomowe inżynierskie, obronione w roku akademickim 2018/2019. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele nauki, administracji oraz wykonawstwa geodezyjnego oceniła prace nadesłane z Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przy wyłanianiu laureatów brano pod uwagę takie kryteria jak: poziom naukowy, praktyczne znaczenie analizowanego zagadnienia, stopień trudności podjętego zadania, nowatorski i twórczy charakter pracy, forma prezentacji, a także jej szata graficzna. 

Serdecznie gratulujemy!

Back to top