kautKomisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych KAUT udzieliła akredytacji kierunkowi studiów Budownictwo prowadzonemu w Wojskowej Akademii Technicznej przez Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji na okres 5 lat, czyli na lata akademickie od 2017/2018 do 2022/2023. Decyzja w powyższej sprawie została podjęta na podstawie przedstawionych dokumentów akredytacyjnych oraz Raportu Zespołu Oceniającego na posiedzeniu plenarnym Komisji, które odbyło się w Szczecinie 15 czerwca 2018 r. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych a European NetWork for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) nadane Wydziałowi wyróżnienie jest równocześnie europejskim certyfikatem jakości EUR-ACE Label.

 

kaut pismo2018