Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale Nr 685/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. oceniło pozytywnie jakość kształcenia na kierunku "budownictwo" prowadzonym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej obowiązuje do roku akademickiego 2026/2027.