Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale Nr 700/2015 z dnia 3 września 2015 r. oceniło pozytywnie jakość kształcenia na kierunku "geodezja i kartografia" prowadzonym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej obowiązuje do roku akademickiego 2020/2021.