Dnia 16.06.2014r., miały miejsce międzynarodowe warsztaty pod nazwą „Earsel ISPRS Young Scientist Days 2014”. Warsztaty zorganizował Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii WIG we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Tematyka warsztatów dotyczyła pozyskiwania i przetwarzania danych z UAV dla potrzeb monitoringu środowiska. W warsztatach wzięło udział około 40 uczestników.