W dniu 18.04.2013 roku zakończyło się cykliczne sympozjum dotyczące pływów Ziemi ETS2013 (Earth Tide Symposium) organizowane w Warszawie przez Centrum Geomatyki Stosowanej. W konferencji wzięło udział ponad 70 zagranicznych naukowców z większości krajów europejskich, Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Chin. Impreza trwająca 4 dni podzielona była na 7 sesji tematycznych związanych z badaniami pola ciężkości Ziemi (grawimetria, klinometria i ekstensometria), systemami wysokościowymi, efektami środowiskowymi w grawimetrii oraz zastosowaniem technik kosmicznych w badaniu zmian pola grawitacyjnego Ziemi. Zaprezentowano w sumie 55 prezentacji ustnych oraz 32 prezentacje posterowe. Spotkanie odbyło się w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej.