W dniach 18-19.11.2010 r. miały miejsce międzynarodowe warsztaty Lokalnych Centrów Analiz. Organizację warsztatów powierzono Wydziałowi w związku z decyzją Grupy Roboczej EUREF (Podkomisja Międzynarodowej Asocjacji Geodezji ds. Europejskiego Układu Odniesienia) o utworzeniu 17-ego Lokalnego Centrum Analiz, zlokalizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej.