W dniu 1 września 2020r. Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski powołał osoby funkcyjne w Wydziale na kadencję 2020  - 2024.

 • Prodziekan ds. nauki i rozwoju WIG - prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz
 • Prodziekan ds. kształcenia WIG - dr inż. Sławomir Pietrek
 • Prodziekan ds. studenckich WIG – dr inż. Agata Orych
 • Dyrektor Instytutu Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji WIG - płk dr hab. inż. Krzysztof Pokonieczny, prof. WAT
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji WIG - dr hab. inż. Damian Wierzbicki, prof. WAT
 • Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej WIG - ppłk. dr inż. Ryszard Chmielewski
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej WIG - ppłk. dr inż. Mieczysław Piechota

oraz kierownicy zakładów

 • Systemów Informacji Geoprzestrzennej Instytutu IGiG - dr hab. inż. Albina Mościcka, prof. WAT
 • Geodezji i Nawigacji Instytutu IGiG - dr inż. Ryszard Sołoducha, prof. WAT
 • Teledetekcji, Fotogrametrii i Rozpoznania Obrazowego Instytutu IGiG - dr inż. Piotr Walczykowski
 • Hydrometeorologii Wojskowej i Geomatyki Instytutu IGiG - dr inż. Janusz Jasiński
 • Inżynierii i Infrastruktury Wojskowej Instytutu IL - dr inż. Andrzej Wolniewicz
 • Budownictwa Ogólnego Instytutu IL - dr inż. Jarosław Siwiński
 • Budownictwa Komunikacyjnego Instytutu IL - dr inż. Grzegorz Rogojsz

Back to top