• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09

W dniu 10.10.2019 r. w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji po raz 69 zabrzmiała studencka pieśń „Gaudeamus igitur”, która tradycyjnie oznacza rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów to ważny dzień nie tylko dla „pierwszaków” ale także dla całej społeczności wydziału. W tym roku uroczyste ślubowanie studenckie złożyło blisko 300 studentów studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Studenci, którzy w procesie rekrutacji uzyskali najlepsze wyniki otrzymali pamiątkowe symboliczne indeksy.

Dziekan, płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski, pogratulował nowo przyjętym studentom bardzo dobrych wyników egzaminów maturalnych, bo tylko uzyskanie wysokich ocen gwarantowało przekroczenie progu naszej Uczelni. Zapewnił ich, że trafili w ręce doświadczonej kadry badawczo-dydaktycznej, która stworzy warunki do zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia ambitnej pracy w zawodach geodety i budowlańca.

Na wniosek kapituły godności honorowej dziekan wyróżnił 4 osoby medalem „Zasłużony dla Wydziału”. Od wielu lat w wydziale prowadzony jest konkurs na najlepsze prace dyplomowe. Tegorocznymi laureatami konkursu zostali: na kierunku „budownictwo” - mgr inż. Beata Wojciechowska, a na kierunku „geodezja i kartografia” – ppor. mgr inż. Wojciech Dawid. Decyzją dziekana nauczyciele akademiccy, którzy w roku akademickim 2018/2019 uzyskali znaczące sukcesy w pracy naukowej zostali wyróżnieni nagrodami I, II i III stopnia.

Zobacz zdjęcia w naszej FOTOGALERII.

Back to top