• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09

W dniu 22.05.2019 r. odbędzie się XXXIV Seminarium KNS, podczas którego zostaną zaprezentowane prace pozaprogramowe przygotowane przez studentów obu kierunków studiów. Wygłoszone referaty będą oceniane przez komisję konkursową. Laureaci zostaną wyróżnieni przez Dziekana WIG a najlepsze prace będą zakwalifikowane do udziału w konkursie Rektora WAT na najlepszą pracę studenta wykonaną w ramach działalności w kole naukowym WAT.

Z okazji Świąt Wielkiejnocy wszystkim nauczycielom akademickim i pracownikom oraz studentom, doktorantom, współpracownikom i przyjaciołom Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, składam najserdeczniejsze życzenia Świąteczne. Dziękuję Państwu za wytrwałość, twórczą pracę i wspieranie Wydziału.

Dziekan WIG
Prof. dr hab. inż. Adam Stolarski

Back to top