W imieniu wykładowców oraz studentów Wydziału, pragnę serdecznie podziękować Zarządowi firmy Geosystems Polska za udostępnienie czasowych licencji oprogramowania Erdas Imagine 2020. W dobie pandemii COVID-19 oraz konieczności prowadzenia nauczania zdalnego na wszystkich rodzajach i stopniach studiów, staramy się zapewniać naszym studentom niezmiennie wysoki standard zajęć. Nie byłoby to możliwe, bez dostępu do specjalistycznego oprogramowania takiego jak Erdas Imagine. Dziękujemy firmie Geosystems Polska za tak wspaniały gest i wsparcie naszego procesu dydaktycznego w tym ciężkim czasie. Kiedyś, organizując wspólnie konferencje mówiliśmy, że jeden obraz wart jest tysiąca słów. Dzisiaj sparafrazowaliśmy tę maksymę i mówimy, że czasem jeden mały gest wart jest więcej niż tysiąc wielkich słów.

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji
płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski

W dniu 22.05.2019 r. odbędzie się XXXIV Seminarium KNS, podczas którego zostaną zaprezentowane prace pozaprogramowe przygotowane przez studentów obu kierunków studiów. Wygłoszone referaty będą oceniane przez komisję konkursową. Laureaci zostaną wyróżnieni przez Dziekana WIG a najlepsze prace będą zakwalifikowane do udziału w konkursie Rektora WAT na najlepszą pracę studenta wykonaną w ramach działalności w kole naukowym WAT.

Z okazji Świąt Wielkiejnocy wszystkim nauczycielom akademickim i pracownikom oraz studentom, doktorantom, współpracownikom i przyjaciołom Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, składam najserdeczniejsze życzenia Świąteczne. Dziękuję Państwu za wytrwałość, twórczą pracę i wspieranie Wydziału.

Dziekan WIG
Prof. dr hab. inż. Adam Stolarski

Back to top