Centrum Operacji Satelitarnych powstało 01 czerwca 2022 r. Swoją działalność prowadzi w ramach laboratorium radarowego wyposażonego w symulator satelity radarowego Flatsat. Symulator pozwala zapoznać studentów z budową satelity i regułami prowadzenia misji poprzez tworzenie scenariuszy ich przebiegu i weryfikację poprawności zaplanowanych manewrów. Posiada również laboratorium sterowania nanosatelitami, które zostaną wyniesione na orbitę w ramach projektu PIAST. Do tego celu zostanie zbudowana stacja naziemna wyposażona w antenę nadawczo-odbiorczą obsługującą pasma komunikacyjne z zakresu S i X. Centrum Operacji Satelitarnych dąży do utworzenia kompleksowej infrastruktury niezbędnej do zadaniowania i obsługi nanosatelitów obserwacyjnych, które będą regularnie wynoszone na orbitę, a pozyskane dane obrazowe będą pobierane z wykorzystaniem własnych anten i przetwarzane w ramach działalności Katedry.

Centrum Operacji Satelitarnych jest wyposażone w symulator satelity radarowego złożony z modelu inżynierskiego satelity (oparty na modelu satelity Iceye X1), systemu zarządzania misją i oprogramowania do planowania misji STK.

Zdjęcia: Kacper Bakuła/Space24.pl