Laboratorium Rozpoznania Obrazowego dysponuje sprzętem przeznaczonym do pozyskiwania, przetwarzania i analizy danych pozyskanych z sensorów fotogrametrycznych oraz teledetekcyjnych. Wyniki przetworzeń i analiz mogą być wykorzystane zarówno w scenariuszach wojskowych (w zakresie rozpoznania wojskowego), jak i cywilnych (w odniesieniu do szeroko rozumianej geoinformatyki).

Laboratorium prowadzi badania w zakresie:

 • wykorzystania algorytmów uczenia maszynowego wspomagających i przyspieszających procesy detekcji obiektów na obrazach;
 • rozpoznawanie obiektów na obrazach;
 • wyróżnianie obiektów maskowanych z tła;
 • automatyczna detekcja zmian;
 • integracja danych mikrofalowych i optycznych na potrzeby rozpoznania obrazowego;
 • przygotowanie danych teledetekcyjnych do analiz rozpoznawczych;
 • ocena jakości radiometrycznej, geometrycznej oraz spektralnej danych obrazowych;
 • przetwarzanie i interpretacja obrazów radarowych;
 • wykonywanie modeli 3D obiektów architektonicznych i inżynieryjnych, modeli miast itp.;
 • analiza ruchu obiektu (oraz jego śledzenie) na podstawie danych z UAV;
 • „chwilowe” modele 3D oraz wysokorozdzielcze ortofotomapy z niskiego pułapu;
 • zaawansowane analizy z wykorzystaniem metod cyfrowego przetwarzania obrazów oraz specjalistycznych systemów informatycznych;
 • przetwarzanie danych z naziemnego skaningu laserowego: rejestracja danych, wykonywanie pomiarów, przekroi, modelowania rzeźby terenu, opracowywanie trójwymiarowych modeli obiektów (architektonicznych – budowle zabytkowe, kościoły, rzeźby etc. oraz inżynieryjnych, takich jak drogi, mosty, tunele, wiadukty itp.).

W wyposażeniu laboratorium znajdują się profesjonalne Bezzałogowe Statki Powietrzne (BSP), które wykorzystywane są jako nośniki sensorów fotogrametrycznych oraz teledetekcyjnych, w tym:

 • 3 BSP wykonane w konwencji stałego płata nośnego (płatowiec);
 • 2 BSP wykonane w konwencji wirującego płata nośnego (wielowirnikowiec);
 • platforma pionowego startu i lądowania WINGTRA;
 • bezzałogowy samolot z silnikiem spalinowym TIGUAR;
 • platforma nośna DJI Matrice 300 RTK wraz z systemem pozycjonowania, wyposażona w następujące sensory:
 1. kamerę hiperspektralną Headwall Photonics,
 2. kamerę termowizyjną DJI Zenmuse H20T,
 3. LIDAR DJI Zenmuse L1.

Laboratorium prowadzi również prace fotolotnicze z wykorzystaniem samolotu załogowego Virus SW, wyposażonego w niewielką, lekką kamerę średnioformatową PhaseOne.

Laboratorium Rozpoznania Obrazowego dysponuje nowocześnie wyposażonymi pracowniami oraz stanowiskami do pozyskiwania i przetwarzania zobrazowań i danych przestrzennych:

 • stanowisko do pozyskiwania wielospektralnych danych obrazowych – wyposażone w sensory służące do pozyskiwania obrazów w różnych zakresach widma elektromagnetycznego, począwszy od UV do IR. Do pozyskiwania zobrazowań wykorzystywane są kamery TetraCam miniMCA, MicaSense RedEdge-MX, MicaSense Altum, Parrot Sequoia oraz sensory zbudowane na bazie kamer QICAM z wykorzystaniem szerokiej gamy filtrów optycznych (w tym filtrów LCTF). Wykorzystanie całej gamy wymienionych kamer umożliwia pozyskiwanie danych obrazowych w scenariuszach naziemnych i z pułapu lotniczego, a w odniesieniu do pułapu lotniczego zarówno w przypadku platform bezzałogowych, jak i załogowych;
 • stanowisko do pozyskiwania i przetwarzania danych spektroradiometrycznych – umożliwia wyznaczanie widmowych charakterystyk odbicia, zbudowane na podstawie spektroradiometrów ASD FieldSpec OS oraz ASD Fieldspec4 Wide-Res i uzupełnione o specjalistyczny system oświetlenia (ASD Illuminator Lamps). Pozwala to na pomiar widmowych charakterystyk spektralnych w zakresie od 350 nm do 2500 nm. Wyniki pomiarów są zapisywane na komputerowych nośnikach danych;
 • stanowisko do pozyskiwania danych termowizyjnych – w jego skład wchodzą profesjonalne kamery termalne FLIR oraz specjalistyczne oprogramowanie;
 • stanowisko do pozyskiwania hiperspektralnych danych obrazowych – zbudowane na podstawie kamer MicroHyperspec A-series VNIR oraz X-series NIR firmy Headwall, umożliwiające pozyskiwanie oraz analizę danych obrazowych w zakresie od 400 nm do 1700 nm. Wyniki pomiarów są zapisywane na komputerowych nośnikach danych;
 • stanowisko naziemnego skaningu laserowego – w jego skład wchodzą: nowoczesny skaner impulsowy Leica P40, skaner fazowy Faro Focus 3D oraz komputery wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające dalsze przetwarzanie pozyskanych danych, m.in. Leica Cyclone, Faro Scene, Autodesk Revit, CloudCompare;