W dniach 19-20 listopada w Wojskowej Akademii Technicznej w Klubie WAT miała miejsce konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”. Organizatorami konferencji podobnie jak w zeszłym roku byli pracownicy Wojskowej Akademii Technicznej, głównie Centrum Geomatyki Stosowanej.