Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 11.06.2019r, o godz.13.00, w sali Rady Wydziału (budynek 58, sala 110), przy ul. gen. S. Kaliskiego 2 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Wyszyńskiego. Temat rozprawy: „Badania doświadczalne i numeryczne belek betonowych zbrojonych płaskimi siatkami o kratownicowym układzie prętów”. Promotor: prof. dr hab. inż. Adam Stolarski. Recenzenci: dr hab. inż. Grzegorz Golewski - pdf Zobacz recenzje (884 KB) ; dr hab. inż. Paweł Lewiński - pdf Zobacz recenzje (185 KB) . Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej WAT,  ul. gen. S. Kaliskiego 19. pdf Streszczenie (168 KB) rozprawy doktorskiej i recenzje zostały zamieszczone na  wydziałowej stronie internetowej.

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 10.06.2019r, o godz.11.00, w sali Rady Wydziału (budynek 58, sala 110), przy ul. gen. S. Kaliskiego 2 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Wyszyńskiego. Temat rozprawy: „Baza danych nieoszacowanych - koncepcja modelu dla potrzeb oceny przejezdności terenu pododdziałów rozpoznawczych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Heronim Olenderek - pdf Zobacz recenzje (558 KB) ; dr hab. inż. Marcin Karabin - pdf Zobacz recenzje (459 KB) . Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej WAT,  ul. gen. S. Kaliskiego 19. pdf Streszczenie (139 KB) rozprawy doktorskiej i recenzje zostały zamieszczone na  wydziałowej stronie internetowej.

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 04.04.2019r, o godz.13.00, w sali Rady Wydziału (budynek 58, sala 110), przy ul. gen. W. Urbanowicza 2 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Anny Starczyk-Kołbyk. Temat rozprawy: „Randomizowana metoda identyfikacji stanu zaawansowania robót i korekty planu budowy”. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz. Recenzenci: dr hab. inż. Mieczysław Połoński - pdf Zobacz recenzje (371 KB) ; prof. dr hab. inż. Anna Sobotka - pdf Zobacz recenzje (514 KB) . Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej WAT,  ul. gen. W. Urbanowicza 19. pdf Streszczenie (222 KB) rozprawy doktorskiej i recenzje zostały zamieszczone na  wydziałowej stronie internetowej.