Przewodniczący oraz Rada Dyscypliny Naukowej "Inżynieria Lądowa i Transport" Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego zawiadamiają, że w dniu 02.06.2020r, o godz.12.00, w auli WLO (Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania) budynek 135, przy ul. gen. S. Kaliskiego 2 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Aleksandry Sekreckiej. Temat rozprawy: „Metoda modyfikacji obrazu panchromatycznego w kontekście poprawy wyników integracji różnorozdzielczych zobrazowań satelitarnych”. Promotor: płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski. Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Damian Wierzbicki. Recenzenci: dr hab. inż. Sławomir Mikrut - pdf Zobacz recenzje (447 KB) ; dr hab. inż. Jacek Łubczonek - pdf Zobacz recenzje (3.49 MB) . Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej WAT,  ul. gen. S. Kaliskiego 19. pdf Streszczenie (112 KB) rozprawy doktorskiej i recenzje zostały zamieszczone na  wydziałowej stronie internetowej.

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 09.07.2019r, o godz.12.00, w sali Rady Wydziału (budynek 58, sala 110), przy ul. gen. S. Kaliskiego 2 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Roberta Osińskiego. Temat rozprawy: „Prognoza numeryczna ciągliwości fibrobetonu przy dynamicznym rozciąganiu”. Promotor: prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk. Recenzenci: prof. dr. hab. inż. Piotr Nita - pdf Zobacz recenzje (663 KB) ; prof. dr. hab. inż. Czesław Miedziałowski - pdf Zobacz recenzje (3.30 MB) . Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej WAT,  ul. gen. S. Kaliskiego 19. pdf Streszczenie (182 KB) rozprawy doktorskiej i recenzje zostały zamieszczone na  wydziałowej stronie internetowej.

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 04.07.2019r, o godz.12.00, w sali Rady Wydziału (budynek 58, sala 110), przy ul. gen. S. Kaliskiego 2 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Jakubowskiego. Temat rozprawy: „Metodyka wielokryterialnej analizy i wyboru technologii i organizacji budowy mostów składanych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz. Recenzenci: dr. hab. inż. Janusz Szelka - pdf Zobacz recenzje (186 KB) ; dr. hab. inż. Roman Marcinkowski - pdf Zobacz recenzje (259 KB) . Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej WAT,  ul. gen. S. Kaliskiego 19. pdf Streszczenie (138 KB) rozprawy doktorskiej i recenzje zostały zamieszczone na  wydziałowej stronie internetowej.