• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Folder Wyciągi z regulaminu studiów

Dokumenty

pdf Zaliczanie semestru

Wyciąg z „Regulaminu studiów wyższych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego” Uchwała Senatu WAT nr 29/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Zasady i tryb zaliczania semestru.

pdf Wznowienie studiów

Wyciąg z „Regulaminu studiów wyższych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego” Uchwała Senatu WAT nr 29/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Przeniesienia, zmiany formy studiów i wznawianie studiów.

pdf Urlopy długoterminowe

Wyciąg z „Regulaminu studiów wyższych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego” Uchwała Senatu WAT nr 29/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Udzielanie urlopów długoterminowych.

pdf Powtarzanie zaległych modułów

Wyciąg z „Regulaminu studiów wyższych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego” Uchwała Senatu WAT nr 29/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Powtarzanie zaległych modułów.

pdf Powtarzanie roku/sem studiów

Wyciąg z „Regulaminu studiów wyższych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego” Uchwała Senatu WAT nr 29/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Powtarzanie roku (semestru) studiów.

Back to top