Stopnie doktora habilitowanego nadane przez Radę Dyscypliny Naukowej „Inżynieria lądowa, geodezja i transport”

  1. dr hab. inż. Anna Borucka - nr 13/RDN/ILiT/2021 z 10 marca 2021 r.
  2. dr hab. inż. Adam Baryłka - nr 15/RDN/ILiT/2021 z 14 czerwca 2022 r.
  3. dr hab. inż. Ryszard Chmielewski - nr 17/RDN/ILiT z 13 lipca 2022 r.
  4. dr hab. inż. Beata Całka  - nr 10/RDN/ILGiT/2023 z 16 maja 2023 r.
  5. dr hab. inż. Andrzej Araszkiewicz - nr 30/RDN/ILGiT/2023 z 10 października 2023 r.


Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://bip.wat.edu.pl/badania-i-nauka/postepowania-awansowe