Folder Regulaminy studiów

Kategorie

pdf Zasady elektro. dok. przebiegu studiów

DECYZJA NR 1/PRK/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego zasad dokumentowania przebiegu studiów w formie elektronicznej.

pdf Regulamin st. podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych w WAT - Załącznik do uchwały Senatu WAT nr 127/WAT/2023 z dnia 28 września 2023 r.

pdf Regulamin studiów WAT

Obwieszczenie Rektora WAT nr 3/WAT/2023 z dnia 4 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

pdf Regulamin kursów dokształcających

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ - Załącznik do uchwały Senatu WAT nr 47/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r.