Folder Opłaty wydziałowe

pdf Decyzja Rektora WAT nr 244/RKR/2023 o wysokości opłat

Decyzja Rektora WAT nr 244/RKR/2023 z dnia 19 września 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

pdf Załącznik do decyzji nr 244/RKR/2023

Załącznik do decyzji nr 244/RKR/2023 o wysokości opłat

pdf Zarządzenie nr 50/RKR/2023 o sposobach pobierania opłat

Zarządzenie Rektora WAT nr 50/RKR/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu pobierania opłat od studentów za usługi edukacyjne

pdf Zarządzenie nr 45/RKR/2022 o sposobach pobierania opłat

Zarządzenie Rektora WAT nr 45/RKR/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie sposobu pobierania opłat od studentów za usługi edukacyjne