ebieleckaAbsolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalność fotogrametria (1978). 1990 r. - dr nauk przyrodniczych w zakresie geografii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. 2005 – dr hab. nauk technicznych w dziedzinie geodezji, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii. Zatrudniona na stanowisku profesora WAT od 2006r. 

Zainteresowania naukowe: systemy informacji geograficznej, modelowanie informacji geograficznej, infrastruktury geoinformacyjne, jakość danych przestrzennych, analizy przestrzenne. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach o szerokiej cyrkulacji międzynarodowej (w tym 3 w czasopismach z listy filadelfijskiej), publikacji w materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz referatów naukowych. Kierowała 5 projektami badawczymi, finansowanymi ze środków KBN oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także z funduszy europejskich. Jako wykonawca uczestniczyła w kilku projektach naukowych.

Jest cenionym recenzentem w międzynarodowych i polskich czasopismach naukowych o tematyce geodezyjnej (Acta Geodynamica et Geomaterialia, Geomatics, risk and hazards, Geomatics and environmental engineering, Real Estate Management and Valuation, Acta Scientiarum Polonorum, Miscellanea Geographica, Roczniki Geomatyki).

Od 2011 roku jest redaktorem półrocznika Komitetu Geodezji PAN Geodesy and Cartography. Członek Rad Wydawniczych następujących czasopism naukowych: Geoinformation Issue, Teledetekcja Środowiska. www.scopus.com. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, kilkunastu monografii, 2 podręczników akademickich z zakresu GIS/SIP.